top of page


Het NexusZorg team ondersteunt je op de volgende manier:

Invullen van het Intake formulier is genoeg om te starten

Om officieel ingeschreven te staan bij ons vragen we je dit intake formulier in te vullen en ons de gevraagde documenten te uploaden in ons systeem of te mailen naar backoffice@nexuszorg.nl. De rest van de administratie doen wij voor je.

 

Overeenkomsten maken wij voor je op

Zodra jij via ons bij een zorginstelling een opdracht verkrijgt, stellen wij een raamovereenkomst en een overeenkomst van opdracht voor je op en mailen deze naar jou. Je hoeft deze alleen maar te ondertekenen (te scannen) en terug te mailen.
Wij zorgen dat jij ook een door de opdrachtgever ondertekend exemplaar krijgt.

 

Kosten €20,00 (excl. BTW) per gewerkte maand voor bemiddeling en administratieve dienstverlening

We brengen jou €20,00 (excl. BTW) per gewerkte maand in rekening voor onze matching & administratieve dienstverlening; dus alleen voor de maanden dat je via NexusZorg werk hebt opgehaald, en niet voor iedere uur dat je werkt.

 

Je geeft zelf aan wanneer je beschikbaar bent

Je bepaalt zelf wanneer je beschikbaar bent voor opdrachten. Download de NexusLabor App om je beschikbaarheid door te geven.

Maandelijks geaccordeerde urenbriefje

Je krijgt van ons een urenbriefje ( download hem hieronder of hier), die je gebruikt om gewerkte uren te verantwoorden en door de opdrachtgever te laten accorderen. Je hoeft deze alleen maar te scannen en naar facturatie@nexuszorg.nl te mailen; wij zorgen daarna voor je facturatie (vergeet niet je factuurnummer te vermelden!).

 

Facturatie regelen wij

Wij sturen namens jouw bedrijf een factuur naar de zorginstelling, waar je natuurlijk een kopie van krijgt voor je eigen administratie. De zorginstelling betaalt dus rechtstreeks aan jouw bedrijf.

AANMELDEN

Na aanmelding, ontvang je een uitnodigingsmail voor ons systeem. Om compleet te zijn, vragen we je de volgende documenten te uploaden in het systeem. Door deze documenten aan ons aan te leveren gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met onze privacyverklaring.

Heb je niet alle formulieren die op deze lijst staan? Contacteer ons en we sturen ze naar je toe.

1. Actueel en bijgewerkt cv (download hieronder het voorbeeld-cv);


2. Diploma’s met cijferlijst (voor- en achterkant, zodat we kunnen zien voor welke
modules je geslaagd bent);


3. Certificaten (zoals: BHV, verpleeg technische vaardigheden, bejegening, omgaan
met agressie);


4. Ingevuld en getekend formulier Bevoegd en Bekwaam. Ook invullen als je nergens Bevoegd en Bekwaam voor bent (download hieronder het formulier): 

5. VOG (verklaring omtrent gedrag niet ouder dan 3 maanden (wettelijk verplicht). Mocht je een nieuwe VOG nodig hebben dan kunnen wij deze aanvragen voor je. Stuur dan een mail naar backoffice@nexuszorg.nl . De kosten komen voor jouw rekening;


6. Uittreksel van de KvK, niet ouder dan 3 maanden (wettelijk verplicht; kopie is op te
vragen op kvk.nl);


7. Zakelijk bankrekeningnummer met je bedrijfsnaam volgens de KvK voor het opstellen van je factuur.


8. Actueel en geldig polisblad van BAV (beroepsaansprakelijkheidsverzekering);


9. Actueel lidmaatschap van het abonnement Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in
de Zorg (WKKGZ), bijv. via Solopartners);


10. BIG registratie (herregistratie) vanaf VP-4;


11. Indien van toepassing BTW nummer (brief van de belastingdienst die je hebt ontvangen na inschrijven KvK);


12. Verklaring nakoming fiscale verplichting (hieronder te downloaden). Het ingevulde aanvraagformulier per post opsturen aan jouw belastingkantoor. Stuur ons een foto van dit ingevulde aanvraagformulier en mail dit naar backoffice@nexuszorg.nl . Na ongeveer 2 weken ontvang je de verklaring van de belastingdienst. Een kopie hiervan mailen naar  backoffice@nexuszorg.nl .
Hiermee loopt de zorginstelling geen risico voor een naheffing van de belastingdienst
voor eventuele schulden van de zzp'er.


13. Ingevuld Incassoformulier NexusZorg (hieronder te downloaden). Dit is niet verplicht, Als je dit formulier liever niet invult laat het ons dan weten, dan verwerken wij dit in onze administratie.

14. Multiflexx inschrijfformulier, (kan je hieronder downloaden). Deze is nodig voor het verkrijgen van inloggegevens van het portaal om je gewerkte uren te kunnen registreren, in het geval de instelling hiervan gebruik maakt.

Als je hierbij hulp nodig hebt, bel ons gerust: 06-11885995 of mail backoffice@nexuszorg.nl

DOWNLOADS

Download hier het voorbeeld-cv.

(aanmeldformulier 1).

Download hier het bevoegd & bekwaam-formulier.

(aanmeldformulier 4)

Download hier het aanvraagformulier verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen.

(aanmeldformulier 13)

Doorlopende incasso machtiging.

(aanmeldformulier 14)

Download hier het Multiflexx-inschrijfformulier en de uitleg.

(aanmeldformulier 15)

Download hier het urenbriefje.

Download hier toestemmingsformulier

bottom of page