Uitslagen Test

Welke uitslagen kan de test hebben?

IgG / IgM

De streepjes bij M en G laten zien of je mogelijk IgM en/of IgG antistoffen in je bloed hebt. Iemand die positief test, heeft COVID-19 gehad. Met of zonder lichamelijke klachten. Het lichaam heeft na de infectie antistoffen aangemaakt, de zogenaamde immunoglobulinen (Ig). Deze worden circa een week na de besmetting aangemaakt; eerst in de M-klasse (de start van de bescherming) en daarna in de G-klasse (de bescherming).

 

Wat betekent het als de test een positieve test uitslag geeft?

De test moet geanalyseerd worden in combinatie met de symptomen die de patiënt heeft.

Bij een positieve uitslag is het aannemelijk dat de patiënt COVID-19 heeft of heeft gehad.

Als de patiënt nog steeds Covid-19 achtige symptomen heeft, ook al zijn ze mild dan moet de patiënt altijd de geldige adviezen van de Nederlandse autoriteiten en het RIVM  opvolgen. Altijd thuisblijven, uitzieken en zorg dat je anderen niet besmet; dus geen contacten met anderen om mogelijke verspreiding te voorkomen. Houd 1,5 m afstand van andere mensen (zie website RIVM: oa. thuis blijven; geen contacten ).

 

Alleen als u 24 uur symptoomvrij bent en geen klachten meer heeft mag u weer naar buiten, echter wel met het in acht nemen van de adviezen van de Nederlands autoriteiten en het RIVM. 

 

Bij een positieve uitslag zonder Covid-19 symptomen zal de zorg-professional met u overleggen gebaseerd op uw medische geschiedenis en andere factoren voor de verder te nemen stappen. Mogelijk wordt een tweede test dan wel een andere bevestigende test uitgevoerd. (de ELISA test)

Er is namelijk altijd een kleine kans dat deze test een vals positief resultaat heeft opgeleverd.

 

Updates ten aanzien van de adviezen van de Nederlandse autoriteit en RIVM moeten ten aller tijd opgevolgd worden.

Hoe lang ben je immuun voor het coronavirus als blijkt dat je deze hebt gehad?

Dit is afhankelijk van de mate waarin je Corona hebt gehad. Uit het meest recente onderzoek van 10 juni j.l. door het Europees Centrum voor ziektepreventie en - bestrijding blijkt dat de duur van immuniteit tussen de 6 en 12 maanden is. 

 

Wat betekent het als de test een negatieve uitslag geeft?

Een negatief resultaat toont aan dat hoogstwaarschijnlijk er geen antilichamen tegen het virus dat COVID-19 veroorzaakt zijn gevonden in het monster. 

Echter het is ook mogelijk dat de test een negatief resultaat heeft getoond terwijl dat niet juist was (vals negatief) omdat de patiënt wel COVID-19 heeft/heeft gehad.

Verder is het mogelijk dat een negatief uitslag verkregen is omdat het nog heel vroeg in het ziekte proces is en het lichaam nog geen of heel weinig antilichamen heeft ontwikkeld. Dit betekent dat u mogelijk nog steeds Covid-19 heeft (en nog besmettelijk kan zijn) ook al is de test negatief. In dit geval zal de zorgprofessional de test resultaten analyseren en neemt dan alle andere factoren inclusief de medische geschiedenis mee in de overweging hoe te zorgen voor de patiënt.

De zorgprofessional zal de vervolgstappen dan met u doornemen.

 

De uitkomsten van de Orient Gene test zijn dus samengevat de volgende:

 • IgM negatief/IgG negatief:  Controle lijn C = rood.
  Er zijn geen antilichamen aanwezig (IgM/IgG). Er heeft waarschijnlijk (nog) geen corona besmetting plaatsgevonden.
  Vervolgstap: Geen. (indien wel klachten: neem contact op met de GGD voor PCR test)
   

 • IgM positief: Controle lijn C = rood; IgM lijn = rood.
  Recente COVID-19 infectie. Lichaam heeft IgM antistoffen ontwikkeld (nog niet beschermd tegen het COVID-19 virus).
  Vervolgstap: Doorverwijzen voor ELISA test, danwel binnen 2 weken deze test herhalen of immuniteit is aangetoond, zijnde IgG positief.
   

 • IgM & IgG positief: Controle lijn C = rood; IgG  lijn = rood; IgM lijn = rood
  Verdere fase ontwikkeling antilichamen: beschermende fase tegen COVID-19
  Vervolgstap: Doorverwijzen voor ELISA test, danwel binnen 2 weken deze test herhalen of immuniteit is aangetoond, zijnde IgG positief.
   

 • IgG positief: Controle lijn C = rood; IgG  lijn = rood.
  Doorgemaakte COVID-19 infectie, alleen IgG aanwezig. Immuniteit bereikt (echter onbekend hoelang immuniteit blijft)
  Vervolgstap: De test telkens binnen 3 maanden herhalen om immuniteit te monitoren.


U ontvangt aan het einde van de test een verslag van de testresultaten. Deze testresultaten worden vastgelegd in het elektronische cliëntendossier van Thuiszorg Helder.