top of page

Congressen in de zorg waar je heen moet gaan

Hoewel het dit jaar lastig wordt omtrent het organiseren van congressen, probeert Nursing dit toch te doen! Ze houden rekening met de maatregelen en kijken of het verstandig is om de evenementen door te laten gaan. Hierdoor kan het zijn dat het lijstje over een aantal weken er anders uitziet. Gelukkig worden de congressen niet afgelast, maar verplaatst indien nodig en kunnen we nog veel leren!

1. Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg

Steeds meer mensen krijgen kanker en de zorg voor patiënten met deze ziekte vindt steeds vaker thuis plaats. Hoe ga je hiermee om als wijkverpleegkundige of verzorgende? Zeker als dit niet je specialisme is? Tijdens het Nursing Congres Oncologie in de ThuisZorg zullen experts uit het vakgebied ingaan om meerdere thema’s rondom de zorg voor patiënten met kanker die thuis zorg nodig hebben. Een zeer interessant congres over een belangrijk en moeilijk thema dat plaats vindt op dinsdag 27 oktober 2020 in ReeHorst, Ede.

2. Verpleegkundig Leiderschap

Als verpleegkundige ben jij de ogen en oren van de zorginstelling of het ziekenhuis waar je werkt. Jij ziet namelijk wat er op de werkvloer anders kan en waar er extra aandacht aan besteed kan worden. Zo kun je zien waaraan patiënten behoeften hebben of op welke zorg jouw organisatie zich meer moet gaan richten. En die extra ogen en oren zijn hard nodig! Tijdens dit congres wordt er dieper ingegaan over hoe je als verpleegkundige het voortouw kunt nemen. Hoe overtuig je anderen van jouw ideeën? Hoe ga je het gesprek aan met de afdeling of met het team, wellicht zelfs de raad van het bestuur? Tijdens het congres op woensdag 2 december 2020 in ReeHorst, Ede, leer je van experts en verpleegkundige rolmodellen uit de praktijk hoe je leiderschap kunt creëren als verpleegkundige.

3. Het Wondzorg congres

Wat voor werk je ook doet; je komt hoe dan ook vaak in aanraking met wondzorg. Een belangrijk onderdeel van jouw werk dat goed moet gaan, want deskundig wondbehandeling en wondpreventie kan een patiënt veel pijn besparen. Tijdens het Wondzorg Congres op donderdag 10 december 2020 in ReeHorst, Ede, leren topsprekers uit de wondzorg je alles over de laatste ontwikkelingen met een directe vertaalslag naar de praktijk!

4. Congres Kleinschalig zorgen

Een congres dat is verplaatst van donderdag 15 oktober 2020 naar dinsdag 20 april 2021, is Congres Kleinschalig Zorgen. Het congres waarbij er dieper wordt ingegaan over hoe je nog betere zorg kan bieden binnen het kleinschalig zorgen. Tijdens het congres worden er vragen beantwoord en praktische handvatten doorgenomen om het kleinschalig zorgen gezamenlijk zo succesvol te maken. Het congres vindt plaats in ReeHorst, Ede, alleen wat later dan gepland!

5. Dag van de Wijkverpleging

Nog een zeer interessant congres dat door de coronamaatregelen is verplaatst, is het congres Dag van de Wijkverpleging. Tijdens dit congres richt men zich op actuele ontwikkelingen, de benodigde aanpassingen en vereiste competenties. Het aantal ouderen dat thuis blijft wonen, groeit namelijk met de dag, waardoor de complexiteit van de zorgvraag blijft toenemen. Deskundige sprekers vertellen over hoe je dit kan aanpakken en er zijn verschillende workshops op niveau waardoor je als wijkverpleegkundige praktische oplossingen voor in de dagelijkse praktijk kunt bieden. Het congres vindt plaats op vrijdag 11 juni 2021 in plaats van dinsdag 20 oktober 2020,

6. Masterclass EBP

Het congres Masterclass EBP, dat plaats zou vinden op dinsdag 27 oktober 2020, maar verplaatst is naar woensdag 2 juni 2021, gaat over hoe je het beoordelen van evidence kunt verbeteren om de juiste beslissingen te nemen. Juist in tijden van crisis is het namelijk belangrijk dat er kritisch wordt gekeken naar wat er allemaal binnen korte tijd gepubliceerd wordt. Door dit congres kan jij als verpleegkundige klinische onzekerheden of praktijkvariaties verder uitzoeken om de zorg voor de patiënt zo efficiënt en kwalitatief mogelijk uit te voeren. De locatie van het evenement is ook ReeHorst, Ede, en het programma bestaat onder andere uit de thema’s onderwijs, onderzoek, leiderschap en in de praktijk.

bottom of page