top of page

Coronavirus en de Thuiszorg

Wat moet ik doen in mijn dagelijkse werk in de thuiszorg, om infectie te voorkomen?

Pas de normale hygiënemaatregelen toe volgens de ‘veilige vijf’:

● handhygiëne,

● persoonlijke hygiëne,

● persoonlijke beschermingsmiddelen,

● reiniging & desinfectie, en

● MRSA/BRMO.


Voer meerdere malen per dag handhygiëne uit. Als je moet niezen of hoesten doe dit dan in je elleboog of in een papier zakdoek. Heb je schoonmaakspullen die je voor meerdere cliënten in de thuiszorg gebruikt? Scheidt dan de schoonmaakspullen die je gebruikt voor het huis van de patiënt die (misschien) het coronavirus heeft, met de schoonmaakspullen voor de cliënten niet geïnfecteerd zijn.


Waarom zit een cliënt soms in quarantaine?

Als een persoon in quarantaine is kan het zijn dat zij/hij besmet is, maar misschien ook niet. De cliënt heeft dan ook (nog) geen symptomen van de ziekte. De persoon moet 14 dagen in quarantaine verblijven, omdat dan de incubatietijd van het coronavirus is verlopen. De cliënt moet in deze 14 dagen zelf dagelijk de lichaamstemperatuur meten.


Wat moet ik doen als ik bij een cliënt ben die in quarantaine zit?

Je moet nog steeds gewoon volgens de ‘veilige vijf’ werken.


Wat moet ik doen bij een cliënt die het coronavirus heeft?

Volg de normale hygiëneregels (dus de ‘veilige vijf’) en draag daarbij persoonlijke beschermingsmiddelen. Je moet dit aantrekken meteen als je binnenkomt en voordat je contact met de cliënt hebt.Waar moet ik op letten bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen?


Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Draag een schort met lange mouwen met PE-coating, wegwerphandschoenen en een FFP1-masker. Ook bij het verlenen van directe zorg, dus langdurig (meer dan

15min) in nauw (minder dan 2m) contact, beschermt het dragen van deze beschermingsmiddelen.

Wegwerphandschoenen
Schort met lange mouwen


FFP1-masker


Vermijd direct contact met lichaamsvloeistoffen. Het kan zijn dat je als verpleegkundige handelingen uitvoert waarbij veel en kleinere druppeltjes vrijkomen (=aerosolen). Voorbeelden van deze handelingen zijn het uitzuigen van een trachea-canule of andere handelingen rondom de trachea canule. Of handelingen rondom een cliënt die wordt beademend. Als je deze handelingen moet uitvoeren moet je een FFP2-masker dragen.FFP2-masker


Wanneer trek je het aan?

Meteen bij binnenkomst en direct voordat je contact met een cliënt hebt, dus bijvoorbeeld in de gang.


Hoe trek je het aan?

● Eerst het schort

● dan het mondneusmasker

● daarna de handschoenen, waarbij de handschoen over de manchet gaat van de mouw.


Het mondneusmasker moet goed aansluiten op je gezicht om je goed te kunnen beschermen tegen lucht waar misschien bacteriën inzitten. Dit betekent dat je glad geschoren moet zijn ter hoogte van de randen van het masker. Zorg dat de neusklem goed aansluit op de neus. Ieder masker heeft deze klem, een metalen beugeltje wat goed moet worden aangedrukt op de neus.


Hoe trek je het uit?

● Doe eerst de handschoenen uit

● Pas de handhygiëne toe

● Trek het schort uit

● Verwijder het mondneusmasker

● Pas weer handhygiëne toe


Wat moet ik doen met de huisgenoten van een cliënt die het coronavirus heeft?

Als de zieke persoon huisgenoten heeft en in thuisisolatie zit, moet de zieke in een eigen ruimte blijven (bijvoorbeeld de slaapkamer) en de huisgenoten in de andere kamers. Als de patiënt de kamer uitgaat als de andere huisgenoten ook nog thuis zijn, dan draagt hij/zij een chirurgisch mondneusmasker. Het handigst is nog als de zieke alleen zijn/haar kamer uitgaat als de huisgenoten niet aanwezig zijn.

De thuiszorgmedewerker hoeft niks anders te doen als er thuisisolatie is met of zonder huisgenoten. Je moet de normale hygiëneregels toepassen en de persoonlijke beschermingsmiddelen aan hebben in de ruimtes waar de patiënt verblijft en waar de huisgenoten zijn.


Hoe moet je schoonmaken in de wonen waar thuisisolatie of een cliënt in quarantaine zit?

Als er geen huisgenoten zijn en de persoon in thuisisolatie of quarantaine dus alleen woont moet je schoonmaken zoals je dat normaal gesproken ook zou doen maar wel je persoonlijke beschermingsmiddelen aangetrokken hebben. Als je de handschoenen uittrekt moet je handhygiëne toepassen.

Als de persoon in thuisisolatie of quarantaine huisgenoten heeft moet je ook schoonmaken in de persoonlijke beschermingsmiddelen, en ook handhygiëne toepassen als je je handschoenen uittrekt. Daarnaast moet je extra plekken schoonmaken met huishoudbleek:


● deurkrukken/deurknoppen

● knoppen/trektouwen van de wc

● alle plekken waar mensen vaak met hun handen komen.


Maak hiervoor nieuw sop in de verhouding van 250 ml bleekmiddel op 10 liter water (of 125 ml op 5 liter water, of 50 ml op 2 liter water). Je kan huishoudbleek (met ongeveer 40.000 ppm chloor in een fles) of alcohol 70% of meer gebruiken.

Zorg dat je de schoonmaakspullen die je gebruikt in het huis van patiënten met het coronavirus scheidt van de andere schoonmaakspullen die je hebt.


Let op! Als je twijfels hebt, vraag dan altijd je leidinggevende of de GGD voor precieze instructies.


Bronnen:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/thuiszorg

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen

https://www.solopartners.nl/nieuws/update-corona-virus-wat-moet-je-weten-als- zzper-in-de- zorg

bottom of page