top of page

De coronabonus: wel of niet voor iedereen?

Sinds 1 oktober 2020 kunnen zorgorganisaties de coronabonus van 1000 euro aanvragen voor hun eigen medewerkers en externe flex-krachten. Via een digitale loket kunnen de zorgorganisaties de coronabonus aanvragen. Werkgevers mogen echter zelf bepalen voor wie ze de bonus aanvragen. Daar is lang niet elke werkgever blij mee…

Ziekenhuizen zijn het niet eens

Het ministerie gaf aan dat de bonus er vooral is voor ‘zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van Covid-19 uitzonderlijke prestaties hebben moeten leveren, naast de gewone dagelijkse prestaties’. Alleen, veel ziekenhuizen willen geen onderscheid maken tussen medewerkers en geeft de bonus liever aan iedereen. NRC ging langs bij tien ziekenhuizen in het hele land. Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat de ziekenhuizen vinden dat ze echt met z’n allen de crisis hebben bestreden. De één op de voorgrond en de ander op de achtergrond.

Bonus voor iedereen

De tien ziekenhuizen die NRC raadpleegde, volgen allen het advies van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Zij adviseren namelijk hun leden om de bonus aan te vragen voor iedereen die minder dan twee keer modaal (73.000 euro bruto) verdient. De branchevereniging voor de VVT Actiz roept ook haar leden op om voor iedereen de coronabonus aan te vragen. Het maakt immers niet uit of iemand nu in de catering, schoonmaak of verpleging werkt, iedereen die zich heeft ingezet tijdens deze moeilijke tijd, verdient gewoon een beloning.

Ontvangst coronabonus

Zorgorganisaties kunnen dus voor de eigen medewerkers en externe flex-krachten de coronabonus aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 oktober 2020. Zodra de zorgorganisatie het heeft aangevraagd, heeft men nog even geduld nodig. Uiterlijk 27 januari 2021 weet het personeel namelijk of de zorgbonus wordt toegekend. Binnen 5 maanden na de dagtekening van de subsidieverlening wordt de bonus uitgekeerd. Weet jij niet zeker of je recht hebt op de coronabonus? Bekijk dan hier de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

bottom of page