top of page

De nut en noodzaak van flexibel zorgpersoneel

Binnen de zorg is flexibiliteit een noodzakelijk goed. Als zorginstelling heb je te maken met piek- en daluren, waarbij een flexibele inzet van zorgpersoneel belangrijk is. Ook het landelijk groeiende tekort aan zorgpersoneel dwingt zorgorganisaties om te kijken naar een nieuwe invulling; de balans tussen de vaste en flexibele schil. Wat zijn de voordelen van flexibel zorgpersoneel binnen een organisatie?


Expertise en bekwaamheid flexwerkers in de zorg

In de afgelopen jaren is het tekort aan geschoold zorgpersoneel toegenomen. Dit wordt zichtbaar op de werkvloer en laat zich gelden binnen het vaste personeelsbestand. Echter wil dit niet zeggen dat het beschikbare personeel ook daadwerkelijk is afgenomen. Er is een opvallende groei te zien in flexwerkers in de zorg, zoals zzp’ers, uitzend- en vakantiekrachten. Deze flexkrachten zijn niet per definitie nieuwkomers; ze hebben doorgaans jarenlange ervaring in de zorg, en brengen zodoende veel expertise met zich mee. Zorginstellingen kunnen van deze expertise profiteren door gebruik te maken van een flexibele schil, als aanvulling op het bestaande personeelsbestand.


Kwaliteitsinjectie binnen de organisatie

In aanvulling op het vaste zorgpersoneel kunnen flexwerkers fungeren als de ontbrekende schakel. Door op één of meerdere departementen ruimte te maken voor gespecialiseerde flexwerkers wordt expertise toegevoegd aan de organisatie. Ruimte vrijmaken voor flexibel zorgpersoneel leidt zodoende niet tot een verzwakking van de geboden zorg, maar zorgt juist voor een kwaliteitsimpuls.


Hoe anders is dit bij zorginstellingen zonder flexibel personeel. Op afzonderlijke afdelingen wordt te vaak geschoven met het beschikbare vaste personeel, waarmee de bekwaamheid en bevoegdheid in het geding komt. Het legt eveneens extra druk op het bestaande personeelsbestand, terwijl zij toch al vaak op hun tenen lopen. De zorg is niet gebaat bij het schuiven met vast en ongekwalificeerd personeel voor de beoogde functies. Juist hiermee daalt namelijk de kwaliteit van de geboden zorg.


Investeren in goede zorg

De algemene reactie van zorginstellingen op flexwerkers in de zorg is niet altijd even positief. Begrijpelijk, maar lang niet altijd terecht. Uiteraard zullen we in verband met de stijgende zorgkosten keuzes moeten gaan maken over de invulling van diezelfde zorg. Hierbinnen zal niettemin ook ruimte gemaakt moeten worden voor flexibel zorgpersoneel: specialisten die op key posities binnen een organisatie de benodigde kennis en expertise zullen toevoegen. Het is een directe investering in de geboden zorg, welke zichzelf zal terugverdienen in de output: rust en stabiliteit op de werkvloer.


Het vaste personeel binnen een organisatie is juist gebaat bij de input van zorg zzp’ers. Door op piekmomenten te kiezen voor flexibel personeel, kan zelfs bezuinigd worden op de operationele kosten. Op drukke momenten vullen het vaste en flexibele personeel elkaar aan, en op rustige momenten hoeven geen onnodige uren ingepland te worden voor vaste medewerkers. Bij uitstek een situatie waar zorginstellingen kunnen sturen op efficiency en een optimale bezettingsgraad, zonder daarbij in te boeten op de kwaliteit van de geboden zorg.

bottom of page