top of page

De voordelen van een gratis coronatest voor zorginstellingen

Het belang van veiligheid op de werkvloer komt vrijwel nergens zo tot uiting als in de zorg. Zowel zorgverleners als zorgbehoevenden hebben al ruim een jaar te maken met de consequenties van COVID-19. Dit laat zich over de volledige breedte van de zorgbranche zien: van huishoudelijke hulp tot ziekenhuiszorg is men gebonden aan andere richtlijnen en een, voor velen, nieuwe situatie. Het Ministerie van VWS biedt daarom sinds februari 2021 aan werkgevers en zzp’ers een tegemoetkoming aan voor sneltesten. Wat zijn de voordelen van deze gratis coronatest voor zorginstellingen?


Financiële ondersteuning voor werkgevers

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in eerste instantie 450 miljoen euro uitgetrokken voor de financiële tegemoetkoming aan bedrijven, instellingen en personeel. Aan de regeling zijn evenwel enkele voorwaarden verbonden:

  • Uitsluitend gericht op bedrijfstakken waarbij thuiswerken geen optie is

  • Beschikbaar voor personen met SARS-CoV-2/corona-symptomen, in aanraking geweest met iemand met corona of melding ontvangen vanuit de CoronaMelder

Naar verwachting zullen de preventieve sneltesten binnenkort ook beschikbaar worden gesteld aan bedrijven, instellingen en zzp’ers zonder aanwijsbare klachten. Alles met het doel om de kans op verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk in te dammen.


Voordelen sneltesten voor zorginstellingen

De voordelen van het preventief testen van personeel in ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn evident. Waar voorheen personeel een afspraak moesten maken bij een GGD-teststraat, is dit nu mogelijk binnen de eigen omgeving. Zorginstellingen dienen de sneltesten overigens wel zelf te bestellen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Binnen 15 minuten na het afnemen van de sneltest volgt uitsluitsel in de vorm van een positieve of negatieve uitslag. Door bedrijven, zzp’ers en instellingen toegang te geven tot gratis sneltests, wordt de incidentele verspreiding van het coronavirus binnen zorginstellingen, alsmede de algemene verspreiding onder zorgpersoneel voorkomen.


Belangrijke stap

Het aanbieden van gratis sneltests voor bedrijven en instellingen, vallend onder de zogenaamde contactberoepen, is een belangrijke stap in de bestrijding van het coronavirus. Het voorkomt tegelijk een fenomeen dat bekend staat als de zorgmijders: mensen die geen beroep doen op de zorg, uit angst voor een besmetting met het coronavirus. Aanvullend daarop beperkt men hiermee ook een personeelstekort als gevolg van een corona-uitbraak binnen een bedrijf of instelling.


In de komende periode zullen de mogelijkheden voor (gratis) afname van sneltests verder worden uitgebreid naar andere sectoren en bevolkingsgroepen.


Wil je gebruikmaken van de werkgeversubsidie en als bedrijf, instelling of ZZP'er sneltesten laten uitvoeren? Bezoek dan de Coronasneltestlijn website.


bottom of page