top of page

De Wet Zorg en Dwang: Wat merken jullie?

De zorg en meer administratie... Er zijn waarschijnlijk al een aantal mensen die nu ineenkrimpen. Toch is het volgens minister de Jonge (Volksgezondheid) en veel patiëntenorganisaties voor een goed doel: patiënten meer vrijheid en veiligheid bieden door de nieuwe wet Zorg en Dwang (Wzd). Deze wet heeft als principe dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er anders een ernstig nadeel voor de patiënt en zijn omgeving is. Een stappenplan, dat gedocumenteerd moet worden moet de weg naar dit moment begeleiden. De wet vervangt een oudere wet (de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), die alleen maar gold op plekken waar professionele zorg wordt gegeven. De Wzd is ook geldig bij thuiszorg, de dagbesteding of zorgboerderij. Minister de Jonge (Volksgezondheid) ziet dit jaar als een overgangsjaar voor de wet. Het is de bedoeling dat dit jaar de knelpunten in beeld worden gebracht om later samen oplossingen te bedenken.


Onder zorgaanbieders is er weerstand tegen de nieuwe wet. Vooral omdat het extra administratie met zich meebrengt door o.a. het stappenplan. Patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties zien de wet juist als een noodzakelijk begin van een cultuurverandering in de zorg. Zij zien dit als een stap richting zorg waar de cliënt centraal staat, omdat dwang nu een laatste redmiddel wordt en niet meer een gewone handeling.


V&VN (De beroepsvereniging van verzorgenden en verpleegkundigen) maakt zich ook zorgen over de uitvoering van de wet. Verpleegkundigen en verzorgenden weten bijvoorbeeld niet met welke arts zij over de inzet van onvrijwillige zorg moeten overleggen. De V&VN adviseert dan ook om geen onvrijwillige zorg in het dagelijkse werk toe te passen tot er meer duidelijkheid is.

Onze vraag is dan ook: zijn jullie al tegen bepaalde dingen aangelopen in relatie tot de wet Zorg en Dwang?


Bronnen:

https://iederin.nl/wet-zorg-en-dwang-patienten-en-clientenorganisaties-roepen-op-tot-samenwerken/

https://www.venvn.nl/nieuws/zorgen-over-wet-zorg-en-dwang-niet-weggenomen/

bottom of page