top of page

De zorg straks alleen nog mogelijk voor acute zorg

Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zei woensdag 28 oktober tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer dat we “dicht bij” het scenario zitten waarbij alleen nog acute zorg verleend wordt. Een serieus probleem dat alleen geremd kan worden als het aantal besmettingen per dag daalt.

We moeten naar de plateaufase

Volgens Ernst Kuipers is het belangrijk dat we in Nederland zo snel mogelijk een “plateaufase” bereiken. Dat houdt in dat het aantal nieuwe besmettingen per dag gelijk blijft en dus niet meer stijgt. Er wordt later gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames, omdat het vooral belangrijk is om het aantal besmettingen te laten dalen. “Als die plateaufase uitblijft, ontstaan nog grotere problemen”, aldus Kuipers. “We komen dan in het scenario dat alleen nog acute zorg verleend kan worden. Dat wil niemand”.

Reguliere zorg afgeschaald

Op dit moment is de reguliere zorg gemiddeld zo’n 20 procent afgeschaald over het hele land. Als het aantal coronabesmettingen elke dag blijft groeien, zou dat betekenen dat eind november drie kwart van de reguliere zorg is afgeschaald. Een situatie dat men wilt voorkomen, maar steeds realistischer wordt. Bij de huidige afschaling zijn de kwaliteit en veiligheid van zorgverlening niet het geding, maar zodra de afschaling van de reguliere zorg op 40 procent komt, komt de kwaliteit en veiligheid op een langere termijn wel onder druk te staan.

Aantal besmettingen

Met veel besmettingen in Nederland en een reproductiegetal (R) van 1,16 dat veel lager moet zijn, duurt het volgens Kuipers te lang voordat het aantal besmettingen daalt en dus ook voordat het aantal ziekenhuisopnames daalt. Het doel van het kabinet is om een R van 0,88 te bereiken, maar de vraag is hoe we dit gaan bereiken. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt het nog te vroeg om te concluderen dat de stijging van het aantal besmettingen stagneert. Dit wordt de komende tijd duidelijk.


Bron: Nu.nl

bottom of page