top of page

Hoe ga je om tijdens covid-19 met tekorten

Je hebt ernstig zieke coronapatiënten in het verpleeghuis, maar je hebt geen collega’s die het kunnen oppakken, niet de juiste medicatie bij de hand of een tekort aan pompen. Wat doe je dan? Gespecialiseerde zorgverleners geven adviezen om er toch voor te zorgen dat jij verantwoord palliatieve zorg kunt bieden.

Wat te doen bij een tekort aan mensen

Kijk allereerst of er een mantelzorger, verzorgende of helpende de medicatie kan geven na instructie op het moment dat een patiënt onderhoudsmedicatie heeft. Zo krijgt de patiënt alsnog de medicatie op het moment dat er te weinig personeel is. Is dit niet mogelijk? Kijk dan of de medicatie mogelijk te vervangen is door een medicatie via een spuit. Bij onvoldoende beschikbaarheid van verpleegkundige zorg, kun je de mantelzorger of een andere zorgverlener vragen deze te geven.

Wat te doen bij een tekort aan medicatie

Gooi een niet geheel gebruikte ampul niet weg, maar trek het op in een spuit voor een volgende gift. Let op: bewaar deze spuit niet langer dan 24 uur. Kijk altijd bij een tekort aan medicatie naar mogelijke alternatieve medicatie en gebruik daarvoor de ‘Leidraad palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen ten tijde van de Covid-19 pandemie’. Soms kan een bepaalde medicatie dat niet meer leverbaar vervangen worden door één of meerdere alternatieven.

Wat te doen bij een tekort aan pompen

Het is mogelijk om sommige medicatie veilig te combineren in één pomp, zoals midazolam en morfine. Gebruik hierbij niet de bolusfunctie. Zijn er echt geen pompen met cassettes beschikbaar? Dan kan een elastomeerpomp een noodoplossing zijn. Overleg dit wel met de apotheker.

Dit moet altijd

De experts geven naast adviezen ook randvoorwaarden voor. Het is namelijk wel écht nodig dat bij ernstig zieke/stervende mensen minimaal 1 keer per dag een verpleegkundige langsgaat. Daarnaast moet er voor iedere cliënt 24 uur per dag een wijkverpleegkundige en een huisarts bereikbaar zijn voor telefonisch advies.


Bron: Nursing

bottom of page