top of page

Komt er dit jaar een vuurwerkverbod?

Partij voor de Dieren (PvdD) en GroenLinks willen dat het kabinet dit jaar met een tijdelijk vuurwerkverbond komt. Partijleiders Jesse Klaver en Esther Ouwehand stellen tegenover NU.nl dat het onverantwoord is om de zorg nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers. Zeker nu de zorg al ernstig onder druk staat vanwege de coronacrisis en de vele coronapatiënten.

De druk is al hoog

Klaver en Ouwehand krijgen de steun van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Nederlandse BOA Bond. Klaver verklaarde dat we nu moeten handelen, zeker nu er al te zien is hoe hoog de druk is bij spoedeisende hulp en bij de ziekenhuizen. En dat niet alleen, ook bij de handhaving bij de politie en boa’s is de druk hoog. Laat staan tijdens nieuwjaar. Ouwehand: "Accepteer je dat je er weer honderden slachtoffers bij krijgt, terwijl ambulances nu al rondjes rijden omdat bij sommige ziekenhuizen geen plek meer is bij de spoedeisende hulp?"

Vele vuurwerkslachtoffers

Uit een onderzoek van kenniscentrum Veiligheid.nl blijkt dat vorig jaar maar liefst dertienhonderd vuurwerkslachtoffers zich hadden gemeld bij het ziekenhuis of de huisartsenpost. Van deze groep hadden er 385 spoedeisende hulp nodig. De helft van alle vuurwerkslachtoffers was jonger dan twintig jaar. Het kabinet stelde al aan het begin van het jaar onder maatschappelijk druk een gedeeltelijk vuurwerkverbod in dat aankomende jaarwisseling van kracht zal zijn. Zo zijn knalvuurwerk en vuurpijlen verboden, alleen vinden GroenLinks en PvdD dit niet genoeg. Zo zegt Ouwehand dat uit een onderzoek is gebleken dat 55 procent van de ongelukken gebeuren door siervuurwerk.

Spoedeisende hulp en boa’s steunen oproep

GroenLinks en PvdD staan er niet alleen voor dankzij de steun van de Nederlandse BOA Bond en NVSHA. Zo vertelt NVSHA-voorzitter Annemarie van der Velden dat ook als de huidige coronamaatregelen gaan werken, ziekenhuizen het de komende maanden sowieso druk gaan hebben. Rond Oud en Nieuw wordt er altijd extra personeel ingepland, maar Van der Velden maakt zich zorgen of de spoedeisende hulp die roosters in december nog kan vullen. “Je moet ook rekening houden met uitval door coronabesmettingen onder zorgmedewerkers”. Een vuurwerkverbod kan dus alleen maar positief uitvallen. Niet alleen voor de vuurwerkslachtoffers zelf, maar ook voor de hoge druk bij de zorg en politie.

Bron: NU.nl

bottom of page