top of page

Nog nooit waren zzp-ers zo positief over hun financiën

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet elk jaar een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en financiële situatie van zelfstandigen. Meer dan de helft beoordeelde dit jaar hun eigen financiële situatie als "goed" tot "zeer goed". Sinds het begin van deze onderzoeken (2012) zijn er nog nooit zoveel zzp-ers positief geweest over hun financiële situatie.


Hoe komt het dat zzp-ers zo positief zijn over hun financiën? Één van de factoren is dat zzp-ers meer vertrouwen hebben dat ze opdrachten kunnen behouden. Daarnaast lijken de zzp-ers te profiteren van de economie die verbetert. De Nederlandse economie is sinds 2013 met 14% gestegen en daardoor zijn mensen ook meer gaan uitgeven. Hier profiteren zzp-ers van omdat veel van deze uitgaven worden gedaan bij zzp-ers of bedrijven die zzp-ers in dienst hebben.


Maar zzp-ers in de zorg hebben er natuurlijk niet veel baat bij als Nederlanders meer uit kunnen geven, hoewel ze wel kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Onze vraag is dan ook: zijn zzp-ers in de zorg ook nog nooit zo positief over hun financiën geweest of ligt het voor hen anders?


Bron: ZZP-servicedesk

bottom of page