top of page

Personeelstekort binnen je zorginstelling? Los het op!

Een tekort aan (geschoold) zorgpersoneel; steeds meer zorginstellingen krijgen ermee te maken. Lastig, want waar vind je zo snel het benodigde personeel om de continuïteit te bewaken binnen de eigen organisatie? Omdat vast personeel niet altijd voor het oprapen ligt, moet je als zorginstelling creatief zijn in je oplossingen. En dat kan! Lees hoe je personeelstekort binnen een zorginstelling effectief oplost.


Omscholen personeel

Heb je wel voldoende mensen, maar zijn zij (nog) onvoldoende geschoold voor hogere functies? Dan is de voor de hand liggende keuze: omscholen. Het omscholen of bijscholen van bestaand personeel is om meerdere redenen een voordelige keuze. Je hoeft geen dure wervingscampagne te starten om die ene geschikte kandidaat te bereiken, en je bent beter in staat om je huidige personeel langer aan je te binden. Vaak is er al voldoende potentieel te vinden binnen je huidige personeelsbestand. Ga de werkvloer op en oriënteer op mogelijkheden om je bestaande personeel extra scholing aan te bieden, waarmee zij binnenkort wél in aanmerking komen voor de vacante functie.Formuleer een duidelijke strategie

Het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn binnen zorginstellingen, maar dat is het lang niet altijd. Een strategie is het pad dat je als zorginstelling in de toekomst wilt bewandelen. Het biedt houvast en geeft aan waar je naartoe wilt groeien. Ook op het punt van personeelsmanagement wordt doorgaans een strategie geformuleerd. Het zorgt ervoor dat je eventuele tegenslagen, nu of in de toekomst, tijdig kunt opvangen. Daarom: formuleer een duidelijke strategie en bepaal in welke richting je wilt groeien, zodat je minder risico loopt op onderbezetting.


Maak gebruik van ZZP’ers

NexusZorg kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de flexibele schil is. Zeker in deze tijd, waarin meer mensen als zelfstandige werken in de zorg, is een flexibele schil onmisbaar. En het heeft veel voordelen. Ben je bijvoorbeeld bezig met het om- of bijscholen van je personeel, maar heb je nú iemand nodig, dan kan je tijdelijk een ZorgZZP’er in dienst nemen. Hiermee worden gaten in de planning efficiënt opgelost, terwijl je vaste personeel in alle rust kan doorgroeien naar een volgend hoger niveau. Aanvullend daarop kan je flexibel inspringen op pieken en dalen in de planning.


Trainees als duurzame oplossing

Heb je al eens nagedacht over de inzet van trainees binnen je organisatie? Trainees zijn vaak startende zorgmedewerkers, al dan niet in een nieuwe functie, die op een laagdrempelige manier toegang tot de werkvloer zoeken. Het voordeel van trainees is te vinden in de intrinsieke motivatie om het vak te leren en de (doorgaans) lagere arbeidskosten. Omdat een trainee vaak voor een langere periode aan je zorginstelling verbonden blijft, heb je alle ruimte om hem of haar klaar te stomen voor een gewenste functie. Een kleine keerzijde is te vinden in het gegeven dat trainees vaak wel enige begeleiding vereisen, maar dan heb je vaak wel een goede werknemer voor de toekomst.


Heb jij te maken met onderbezetting of ben je als zorginstelling direct op zoek naar een bevlogen zorgmedewerker in jouw regio? Neem dan contact op met NexusZorg. We bespreken graag wat we voor jou kunnen betekenen.

bottom of page