top of page

Reguliere zorg in de knoop door het coronavirus

Net als bij de eerste golf komt ook nu de reguliere zorg in de knoop. Zorg voor bijvoorbeeld kanker wordt steeds moeilijk. Dat zeggen Karine Raaijmakers van de Nederlandse Zorgautoriteit en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk acute Zorg tijdens een briefing in de Tweede Kamer.

Stijgende werkdruk

Nu het aantal covid-patiënten met de dag stijgt, raakt de reguliere zorg in de knel. Tijdens de eerste golf was de druk zo hoog, dat gewone, planbare zorg grotendeels werd stopgezet. Daardoor stapelde het aantal patiënten dat later behandeld kon worden steeds hoger op. Uiteindelijk zijn er nog steeds patiënten die wachten op een behandeling. Afgelopen zomer was de reguliere zorg weer op peil, maar van het inhalen van stopgezette zorg van de eerste golf is nooit sprake geweest. Nu de gewone zorg weer in de knoop raakt te komen, zullen er weer patiënten ‘in de wacht worden gezet’.

Wintermaanden schadelijker

Zodra de reguliere zorg stopt, is de kans groter dat er problemen ontstaan. Een voorbeeld dat Kuipers schets is van het stopzetten van bevolkingsonderzoek naar kanker. Op het moment dat een diagnose later gesteld kan worden, is de behandeling ook later en de kans op genezing wordt kleiner. Raaijmakers waarschuwt voor de winter. Dat reguliere zorg moet worden uitgesteld om ruimte te maken voor coronapatiënten, wordt alleen maar schadelijker, omdat het gemiddelde aantal verpleegdagen voor patiënten in de wintermaanden een stuk hoger liggen dan in de andere drie seizoenen. Zo moeten patiënten voor reguliere zorg waarschijnlijk nóg langer wachten op een behandeling.

Aantallen moeten omlaag

De maatregelen die het kabinet heeft genomen, moeten ervoor zorgen dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen omlaag gaan. Zodra het aantal omlaag gaat, kan reguliere zorg weer langzaamaan opgepakt worden en kunnen patiënten weer de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Nederland moet deze maatregelen serieus nemen, want het gaat om de gezondheid van elke Nederlander. Voor je het weet heb jij reguliere zorg nodig en kan je niet geholpen worden. Laten we de komende tijd samen werken om het aantal covid-patiënten omlaag te krijgen!

bottom of page