top of page

Steeds meer studenten kiezen voor verpleegkunde

Dit studiejaar zijn bijna duizend studenten meer gestart met een hbo-verpleegkunde opleiding dan vorig jaar. Met een toename van ongeveer 17 procent is het aantal aanmeldingen gestegen van 5896 naar 6878 nieuwe verpleegkunde studenten. Dat meldt de Vereniging Hogeschool (VH) vol trots aan de media.

Toch nog altijd meer vrouwen dan mannen

Dat de verpleegkunde opleiding nog steeds het vaakst wordt gekozen door vrouwen, is ook dit jaar weer goed zichtbaar. Maar liefst 4991 vrouwen kozen voor de opleiding tegenover 701 mannen. Toch zit er een kleine stijging in de mannelijke verpleegkunde studenten, al blijft hun aandeel nog bescheiden. De meeste van deze studenten hebben gekozen voor voltijdsopleidingen, dus we kunnen over vier jaar weer meer versterking verwachten! De drie grootste scholen voor de opleiding verpleegkunde zijn de HAN (Nijmegen en Arnhem), Avans (Den Bosch) en Hogeschool Rotterdam. Ook zij verwelkomden dit schooljaar weer veel nieuwe verpleegkundigen.

Meer studenten, maar vrees voor stageplekken

Het aantal inschrijvingen is gestegen en daar zijn instellingen hartstikke blij mee. Alleen hebben de instellingen nu wel andere zorgen: stageplekken. Door de coronacrisis zijn er waarschijnlijk minder stageplaatsen beschikbaar dan anders, doordat ziekenhuizen bijvoorbeeld onvoldoende begeleiding kunnen bieden. Dat zegt Hans Aerts, voorzitter van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV). Voor studenten kan dit een groot probleem worden, want een goede stage staat of valt met een adequate begeleiding.

Bijna de populairste

Hoewel het de afgelopen jaren een zorg was dat er zo weinig aanmeldingen waren voor de opleiding verpleegkunde, staat de opleiding dit jaar op de tweede plek voor de meeste aanmeldingen. De pabo is nog populairder dan hbo-verpleegkunde, met een stijging van 5243 naar 7000 aanmeldingen. Ook daar waren grote zorgen om de afname van leraren, maar hopelijk kunnen zij over vier jaar ook veel nieuwe juffen en meester verwelkomen.

bottom of page