top of page

Terminaliteitsverklaring niet meer in alle gevallen nodig

NexusZorg, 4 november 2019

De terminaliteitsverklaring geeft aan dat de levensverwachting van een patiënt niet langer dan 3 maanden is en moet worden ingevuld om extra zorg van de wijkverpleging en langdurige zorg te verantwoorden.

Veel cliënten en zorgverleners vonden deze maatregel onvriendelijk naar cliënten en ze vonden dat het voor teveel onnodige administratie zorgde.  Er is nu afgesproken dat voor patiënten in hospices en bijna thuis huizen de verklaring niet meer altijd wordt opgevraagd. De enige plek waarvoor de verklaring opgevraagd moet worden is bij het aanvragen van een PGB voor zorg in de palliatief terminale fase.

Bron: https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/terminaliteitsverklaring-palliatieve-zorg-regeldruk

bottom of page