top of page

Vrouwen hebben al baat bij de helft van de dosering van mannen bij hartfalen

NexusZorg, 28 oktober 2019

We weten al dat verschillen in omvang, lichaamsgewicht, circulerend bloedvolume en vetpercentage invloed hebben op de werking van medicijnen, en dat vrouwen vaker last hebben van ernstige bijwerkingen. Nu blijkt ook nog dat de optimale dosering van medicatie voor vrouwen met hartfalen veel lager ligt dan voor mannen. En dit, terwijl wereldwijd dezelfde streefstandaarden gelden voor vrouwen en mannen. Dit kwam allemaal naar voren in een onderzoek van het UMCG, het grootste in zijn soort.

De optimale waarde van hartmedicijnen voor vrouwen is de helft van wat nu wordt geadviseerd. De onderzoekers willen wel benadrukken dat deze conclusie geen vrijbrief is om vrouwen met hartfalen te onderbehandelen. Er is meer onderzoek nodig naar de verschillen tussen de sekses in de behandeling van hartfalen.

Bron: http://www.platformouderenzorg.nl/nws.php

bottom of page