top of page

Wat betekent de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor de zorg?

Werkgevers proberen het te vermijden dat werknemers vaste contracten kunnen sluiten. Minister Koolmees vindt dat het balans voor de arbeidsmarkt terug gevonden moet worden en dat werknemers meer werkzekerheid krijgen. Het doel van deze wetten is om meer zekerheid voor werkenden te krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft.


Welke maatregelen worden er genomen (die relevant zijn voor de zorg)?

Het wordt makkelijker om mensen te ontslaan

Het ontslagrecht wordt versoepeld: dit komt omdat iemand ontslagen kan worden op cumulatiegrond. Voordat de WAB werd opgesteld konden mensen alleen maar ontslagen worden als één van de acht ontslaggronden geldde. Nu kan iemand ontslagen worden als er aan twee of meerdere ontslaggronden wordt voldaan. Dus als de ontslaggrond van disfunctioneren niet volledig wordt aangetoond.


Kortere contracten kunnen voor langere tijd achter elkaar worden afgesloten

Nu kunnen opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten tijdens een periode van twee jaar, maar door de WAB kunnen er nu gedurende een periode van 3 jaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgesloten worden. De pauze van 6 maanden tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan ik bepaalde sectoren waarbij er sprake is van terugkerend tijdelijk werk, verkort worden naar drie maanden.


Langere proeftijd mogelijk

De maximale proeftijd van twee maanden kan verlengd worden tot vijf voor contracten voor onbepaalde tijd.


Werkgevers betalen meer WW-premie voor arbeiders met een contract voor bepaalde tijd

Dit is ingesteld om het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (dus een vaste aanstelling) aantrekkelijker te maken.


Transitievergoeding

Werknemers waarbij het contract wordt beëindigd of niet verlengd hebben recht op een transitievergoeding die wordt berekend vanaf de eerste dag van het dienstverband.


Bron:

https://inzetmetzorg.nl/wetgeving/de-wab-wet-arbeidsmarkt-in-balans

https://www.multiflexx.nl/nl/publicaties/de-belangrijkste-wijzigingen-uit-de-wab/

https://yspeert.nl/wet-arbeidsmarkt-balans-wab-belangrijkste-veranderingen-op-rij/

bottom of page