top of page

Wet Big II gaat definitief niet door

NexusZorg, 9 oktober 2019

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft besloten dat het debat over functiedifferentiatie van verpleegkundigen weer gehouden moet worden onder verpleegkundigen en werkgevers. 

Alexander Rinnooy Kan gaf dit advies ook. Hij was als verkenner aangesteld om te inventariseren wat alle betrokken partijen wilden. 

De oorspronkelijke bedoeling van minister Bruins was om het vak van verpleegkundige aantrekkelijker te maken voor hoger opgeleide verpleegkundigen. En hij wilde daarbij ook de bijscholing stimuleren onder verpleegkundigen in het algemeen. Deze zomer was er veel commotie over zijn plannen en Bruins kondigde na de zomer al aan dat het alleen zou doorgaan als er genoeg draagvlak bleek te zijn.

Afgelopen weken bleek al dat de verpleegkundigen, ziekenhuizen en andere werkgevers niet verder wilden met het wetsvoorstel. Een bijkomende factor is ook nog dat het kabinet een opstand in de zorg wil voorkomen, omdat er al zoveel personeelstekort is.

Minister Bruins is niet de enige die deze plannen heeft bedacht, hij heeft het altijd in overleg gedaan met V&VN, de vakbond van verpleegkundigen. Het probleem is alleen dat er maar weinig verpleegkundigen lid zijn van een vakbond. 

Het wetsvoorstel is dus van tafel, maar de adviseur van Minister Bruins, Rinnoy Kan constateerde dat de wet schrappen niet de onvrede die leeft onder verpleegkundigen zal oplossen. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat verpleegkundigen zich weer gewaardeerd voelen?

Bron: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/09/minister-bruins-definitief-een-streep-door-wetsvoorstel-big-ii

https://www.trouw.nl/zorg/minister-bruins-geeft-gehoor-aan-protest-van-verpleegkundigen~b413b63f/

https://www.trouw.nl/zorg/het-schrappen-van-de-big-2-wet-lost-de-problemen-niet-op~b9c1bf61/

bottom of page